Reglament 2022

1. Denominació

Es tracta de marxa cicloturista, per a Féminas denominades Marxa Cicloturista Dons Bicibles, (MDB) que discorren per les carreteres de la província de València/Alacant. L'eixida i meta són en la localitat de Bocairent (València) el dia 18 de SETEMBRE de 2022.

2. Organització

L'organització de MDB correspon únicament al club denominat CLUB CICLISTA DONS BICIBLES, amb adreça social en l'Av. Sant Blai, nº 9 de Bocairent província de València. Inscrita en el registre d'entitats esportives de la Comunitat Valenciana amb núm. 10130 secció 01 i amb llicència G98891781, recolzada per la RFEC i la FCCV.

3. Inscripcions i assegurança

Les inscripcions es realitzaran per internet en aquesta pàgina, on trobaran el formulari d'inscripció, el document d'acceptació del reglament.

 1. La inscripció és personal i intransferible i suposa l'acceptació de tots els articles del present reglament.
 2. Aquesta prova està oberta a les fèmines majors de 17 anys i de qualsevol nacionalitat amb disposició de llicència federativa o sense llicència.
 3. Solament s'admeten llicències federatives expedides per la Real Federació Espanyola de Ciclisme o de les federacions de ciclisme corresponents de cada país associades a la UCI (Unió Ciclista Internacional).
 4. Els preus per a la marxa són els següents:
  a) Promoció apertura inscripció des del 18/06/2022: 35€ FEDERADES i 45€ NO FEDERADES, amb límit quantitatiu per ordre d'inscripció de les 50 primeres inscrites.
  b) A partir de la inscrita 51, el preu es fixa en 45€ per a les ciclistes FEDERADES en la Real Federació Espanyola de Ciclisme i 55€ per a les ciclistes NO FEDERADES en la Real Federació Espanyola de Ciclisme al que l'organitzador suscriu una assegurança per a elles.
 5. Les inscripcions es tancaran l'11 de setembre o quan s'aconseguisca el contingent de 200 participants.
 6. S'acceptaran canvis de nom, fins al tancament d'inscripcions 11/09/ 22
 7. Els canvis de nom tenen un cost addicional de 3€.
 8. Cada esportista participa en la prova sota la seua responsabilitat i declara estar en condicions físiques òptimes al mateix temps que està obligada a lliurar a la recollida del dorsal el document d'acceptació del reglament i possibles riscos.
 9. L'organització disposarà d'una pòlissa d'assegurances de Responsabilitat Civil nº 1200060317 contractada a W.R. Berkley Europe AG, segons la legislació vigent per a totes aquelles participants que s'inscriguen sense llicència federativa i estaran cobertes per una pòlissa d'assegurança d'accidents contractada a Assegurances Mapfre nº 055178019603 . La resta de participants estaran cobertes per la pòlissa d'assegurances vinculada a la seua llicència federativa expedida per la Real Federació Espanyola de Ciclisme.
 10. La recollida de dorsals serà en el lloc d'eixida el dia 18 de setembre des de les 6:15h. fins a les 7:30h, així com el diumenge dia 17 de setembre des de les 17:00 hores fins a les 20:00 hores.
 11. Per a la retirada de dorsals totes les participants han de presentar el seu DNI i Llicència Federativa (qui la tinga) i presentar el document de responsabilitat.
 12. Si no pots venir a retirar el teu dorsal, poden arreplegar-ho els teus familiars, amics, companys de club…, amb la fotocòpia del DNI i Llicència Federativa (qui la tinga) i el document de responsabilitat. No es lliurarà cap dorsal a cap participant que no porte aquesta documentació.
 13. No s'entregarà cap dorsal a cap participant que no porte aquesta documentació.
 14. És obligatori l'ús del casc homologat durant tot el recorregut.

 

4. Devolucions i Anul·lacions

 1. Davant inclemències climatològiques extraordinàries o causes de força major no atribuïbles a l'organització i que impossibiliten la celebració de la marxa cicloturista, l'organització no assumirà cap responsabilitat i no realitzarà devolució alguna de l'import de la inscripció.
 2. La inscripció a la MDB contempla la devolució de l'import només en els següents casos:
  - Si la baixa de la prova es comunica fins a 20 dies abans de la celebració es retornarà el 50% del valor de la inscripció. La devolució es realitza a la targeta de crèdit/dèbit amb la qual s'ha realitzat el pagament.
  - Els últims 20 dies abans de la prova no hi haurà devolució de l'import de la inscripció per a cap supòsit inclòs lesions, accidents, viatges, canvis de torn laboral, etc.
 3. La participant que es done de baixa rebrà la borsa de corredora, exclusiva per a les participants.
 4. La participant que no puga assistir a la prova, no podrà traspassar la seua inscripció a una altra persona passat l'11 de setembre de 2022 sota cap supòsit, inclosos els del punt anterior.
 5. Per a tota participant que no puga assistir a la prova la tinga pagada i vulga la seua Borsa de corredor, aquesta podrà ser arreplegada, pels seus familiars, amics, companys de club,… amb la fotocòpia del DNI. No es lliurarà cap borsa a cap persona que no porte aqueixa documentació.

5. Eixida i arribada

Existirà una eixida única (mancant l'aprovació de la GCT).
Horari d'eixida les 08:00 h. des de la plaça de Bous de Bocairent.
L'Horari d'arribada es preveu a les 13:45 hores en la Plaça de l'Ajuntament de Bocairent.

6. Avituallaments, assistències i tancaments de control

L'organització disposarà de 2 avituallaments sòlids i líquids amb menjar i beguda.

Els voluntaris dels punts d'avituallament solament permetran l'accés als ciclistes que porten la polsera identificativa de participant.

L'organització es reserva el canvi d'ubicació d'aquests avituallaments per causes de força major, avisant amb antel·lació a l'eixida de la seua nova ubicació. Aquests són:

1º Avituallament i WC km 49 Beneixama (Alacant ) Av, de Biar nº 14 – sòlid i líquid
2º Avituallament i WC km 73 Onil carretera CV-802 – sòlid i líquid

L'organització disposarà d'una flota de vehicles per tot el recorregut a més de 2 punts fixos de mecànica que realitzaran assistència mecànica en el 1º i 2º avituallament i un servei de bus granera que arreplegarà les participants que no continuen per motius d'avaria, fatiga o lesió.

Els vehicles autoritzats de la prova portaran una identificació visible en tot moment.

Sistema d'eliminació:

Tota participant en ser depassada pel vehicle de ‘Fi de Prova’ es considera fora de la mateixa, i haurà de lliurar la placa de la bicicleta i fer ús del bus granera. En cas que decidira continuar el recorregut amb bicicleta, passarà sota la seua responsabilitat a ser una usuària normal de les vies públiques, sense cap tipus d'assistència per part de l'organització.

7. Seguretat i Assistència Mèdica

La seguretat en la via pública i el control i regulació del trànsit serà responsabilitat dels cossos de seguretat, però cal recordar que en el recorregut el trànsit estarà obert i que, abans de res, s'ha de circular seguint les normes de circulació.

La Marxa Dones Bicibles no és una competició, sinó una marxa cicloturista. Açò s'ha de tenir molt en compte a l'hora de creuar poblacions, circular per la dreta, passar per rotondes i creuaments, baixades de ports, etc.

La prova compta amb un servei mèdic. És recomanable portar un telèfon mòbil carregat durant la prova. El telèfon mòbil serà clau a l'hora de contactar, si existeix la necessitat per avaria o qüestions mèdiques, amb els telèfons d'emergència que figuren en el dorsal i en el rutòmetre.

8. Cronometratge Dones Bicibles

NO és una carrera pel que no es donaran temps classificatoris d'ordre d'arribada. Així i tot, amb la finalitat de mesurar els temps, es durà a terme un cronometratge en el qual cada participant coneixerà el temps total de la seua marxa, solament es cronometrarà la pujada al port del Canalis. Per a poder saber el temps final de cada participant aquesta haurà de col·locar el xip en la seua bicicleta correctament i solament davant del manillar sense doblegar, a més de passar per l'arc d'eixida i arribada. Els últims quilòmetres de la marxa seran neutralitzats amb la finalitat d'entrar a la població de Bocairent totes juntes.

9. Normes Bàsiques

Per tractar-se de marxa cicloturista amb trànsit obert, les participants es consideren en excursió personal, havent-se de respectar les normes de circulació vial, atenent les indicacions dels agents i organitzadors de la prova. Es recorda, així mateix, que el trànsit romandrà obert i la necessitat d'extremar la precaució en les baixades dels diferents ports sobretot en la baixada del port del Moro i en els diferents creuaments que no estiguen coberts per personal de l'organització, així com l'obligatorietat de l'ús del casc protector.

Amb aquestes normes totes guanyem i tindrem durant molts anys MARXA CICLOTURISTA DONES BICIBLES

 • El trànsit estarà controlat, però obert, açò obliga a les participants a respectar les normes vigents de circulació i a respectar als conductors durant el recorregut.
 • Respecta el medi ambient. Amb la finalitat de generar un mínim impacte ambiental, les participants usaran els contenidors situats en els avituallaments per a tirar envasos, embolcalls o restes de menjar i s'abstindran de llançar res a la carretera durant el recorregut.
 • Tingues civisme en els avituallaments. Pensa que darrere teu vindran més participants que també voldran beure i menjar com tu. Solament agafa l'imprescindible que necessites per a aguantar fins al pròxim avituallament. No et pares amb la bici davant de l'avituallament perquè t'emplenen els bidons, perquè es realitze amb major fluïdesa.
 • Hi ha WC en els avituallaments
 • Tota la marxa cicloturista estarà senyalitzada per l'organització, amb fletxes negres sobre una base de color lila. L'organització realitza una crida a totes les participants, acompanyants i simpatitzants perquè cooperen en la preservació de l'entorn. Tant durant el recorregut, com en els punts de trobada i descans es disposaran de contenidors per a la retirada de brosses. Tota aquella participant que es detecte llançant restes d'embolcalls, plàstics, pots, etc., fora dels contenidors disposats per a tal fi, o atemptant de forma voluntària contra el patrimoni natural de l'entorn, serà immediatament expulsada de la marxa i denunciada per part de l'organització a les autoritats pertinents.

 

10. Responsabilitats

Les participants en la Marxa Dones Bicibles, eximeixen al club organitzador d'aquest esdeveniment, així com a la seua junta directiva i/o a qualsevol persona física o jurídica vinculada a l'organització de la prova, dels accidents que pogueren produir-se per tractar-se d'una marxa cicloturista oberta al trànsit, de qualsevol perjudici que per motius de salut, imprudències o negligències pogueren derivar-se de qualsevol circumstància que poguera produir-se a causa de l'existència de creuaments no regulats per l'organització, dels trams perillosos en els quals cada participant haurà d'extremar la precaució, dels accidents que pogueren produir-se per trams de carretera amb ferm en mal estat o defectes en les infraestructures viàries, de la possibilitat de causar un accident a un tercer alié a la prova, assumint la participant la responsabilitat íntegra derivada del mateix, dels accidents o incidents produïts per no respectar les normes de seguretat vial. Les faltes de respecte al codi de circulació són responsabilitat única i exclusiva de l'infractora. Una vegada formalitzada la inscripció, cada participant accepta aquest reglament particular íntegrament.

11. Obligacions Organització

Només pel fet d'inscriure's en la MDB, la participant té dret al següent:

 • La Borsa corredor amb diversos obsequis per a cada participant.
 • Participació en un sorteig de diversos premis que es comunicarà per les xarxes socials a més de penjar les llistes dels guanyadors en els panells informatius situats en l'eixida i la meta.
 • Un dorsal-xip per a la part davantera de la bicicleta.
 • Una polsera identificativa de participant que haurà de mantenir posada durant tota la marxa cicloturista i després per als diferents serveis.
 • La polsera i mallot és obligatòria per a totes els participants i constitueix un element de control perquè tot el personal auxiliar implicat en la prova puga identificar en tot moment quines són participants i quines no. Sense la polsera no serà possible accedir als diferents serveis que disposen les participants.
 • Tampoc serà possible ser atesa pels mecànics en els punts d'assistència ni pels voluntaris en els punts de avituallament.

A més dels següents serveis:

 • Un mínim d'1 ambulància i 1 metge
 • Aliments sòlid i líquid en els avituallaments.
 • Assistència mecànica en el transcurs de la marxa i 2 llocs fixos.
 • Servei d'autobús per a les retirades.
 • Vestuari i dutxes en el poliesportiu municipal.
 • Menjar en finalitzar la prova.
 • Obsequi commemoratiu de la marxa.
 • Borsa corredor amb regals i sorteig de regals.

12. Protecció de dades i d'imatge

Protecció de Dades de Caràcter Personal: se l'informa que la seua participació en la Prova implica el seu consentiment per a la incorporació de les dades personals facilitades al fitxer automatitzat existent per als Organitzadors. La finalitat d'aquest fitxer és el tractament per a la gestió i desenvolupament de l'esmentada prova i posteriors enviaments d'informació relacionada amb les nostres ofertes o esdeveniments esportius, excepte la seua expressa oposició.

Dret a la imatge.- L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que la participant autoritza a les organitzadors de la Marxa Dones Bicibles a l'enregistrament total o parcial de la seua participació en la mateixa, dóna el seu acord perquè puga utilitzar la seua imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la Marxa Dones Bicibles o qualsevol altre esdeveniment organitzat o en el qual participe o comercialitze el CC. Dones Bicibles o qualsevol altra entitat relacionada amb Dones Bicibles, en totes les seues formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seua explotació comercial i publicitària que consideren oportú executar, sense dret per la seua banda a rebre compensació econòmica alguna.